Samlag i badrummet

Fråga: Får en man ha samlag med sin fru utan täcke? Är det tillåtet att ha samlag i badrummet?

Svar: All lovprisan tillhör Allâh. Ja, det är tillåtet för en man att ha samlag utan täcke med sin fru. Det är även tillåtet att ha samlag i badrummet. Men det innebär att denne kommer att gå emot profetens sunnah då denne inte nämner Allâhs namn före. Kanske känner du till att det är sunnah för en man som vill ha samlag med sin fru att säga ”Bismillâh, Allâhumma jannibna al-Shaytâna wa jannib al-Shaytâna ma razaqtana” (I Allâhs namn, håll djävulen borta ifrån oss och håll djävulen borta ifrån det som du kan tänkas välsigna oss med). Kanske känner du även till att det inte är rätt att nämna Allâhs namn i badrummet, så hur kan den som har samlag där säga denna åminnelse? Förutom om han går utan och sedan kommer in igen.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1717Comments