Mannen vill ha sex, men inte kvinnan då hon är sjuk

Fråga: Syndar kvinnan om hon vägrar att ha sex med sin man, om han vill det? Detta inträffar då hon mår dåligt.

Svar: Det är obligatoriskt för kvinnan att, när han kallar på henne, svara till sin mans önskemål. Det är dock inte tillåtet för mannen att kräva detta av henne om hon mår dåligt. Detta beroende på att profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt: ”Det skall inte finns något skadligt, eller något som orsakar skada.”

Det är därför upp till mannen att praktisera avhållsamhet, eller vara tillsammans med sin fru på ett sätt som inte orsakar henne något obehag.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1715Comments