Lägga en Koran i bilen i hopp om att den skall föra välsignelser med sig

Fråga: Somliga hänger Koran-verser eller ahādīth på kontorsväggar, inne i restauranger och i sovrum. På sjukhus finner man ofta denna vers: ”Och när jag är sjuk, återger Han mig hälsan.” [Koranen 26:80] Gäller här samma utlåtande som för att hänga upp amuletter som är förbjudna enligt den islamiska lagen? Speciellt då många hänger upp dessa verser för att få välsignelser och för att driva bort djävulen. Sedan finns det dem som bara hänger upp dessa verser som en påminnelse för att andra skall komma ihåg Allāh den Allsmäktige. Och kan man lägga en Koran i sin bil i hopp om att få välsignelser?

Svar: När syftet i vad frågeställaren har nämnt är att påminna folket och att lära dem vad som är nyttigt, då är det ingen fara. Är syftet att dra till sig välsignelser eller att stöta bort djävulen och jinn, då känner jag inte till någon grund för detta i den islamiska lagen.

Det samma gäller att lägga mushaf i bilen i syfte att söka välsignelser. För detta saknas grund och det har inte tillåtits. Men om man lägger en Koran i sin bil så att medpassagerare skall kunna recitera från den då är detta utan tvekan något bra som inte skadar.

Och hos Allāh finns medlen till att göra vad som är rätt.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1670Comments