Röra Koranen då man inte är ren

Fråga: Många studenter håller Koranen när de har uträttat deras behov. Detta är en vana i många skolor. Men Allāh den Allsmäktige säger: ”Som inga andra än de rena skall röra.” [Koranen 56:79] Likaså har Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt: ”Ingen utom den rene kan röra Koranen.” [Ibn Hibban 793 och ad-Daraqutni] Vilket är utlåtandet? Syndar man om man rör Koranen utan att vara ren?

Svar: Lärare och föräldrar måste lära barnen skyldigheterna i dyrkan. Att recitera Koranen från mushaf är en del av detta och här krävs fullständig renhet.

Under början av varje lektion måste läraren påminna eleverna om detta och om möjligt tvinga dem som har släppt sig, exempelvis, att åter tvaga sig. Vatten är – och all lovprisan tillhör Allāh – tillgängligt i alla skolor och barnen vet från den dag de börjar skolan hur de skall tvaga sig.

Bevisen som frågeställaren har nämnt är tillräckliga för att visa att renhet är ett krav för att röra mushaf som har uppenbarats av Herren över alla världar. Häri kan då Allāhs uppenbarade tal läsas och när Allāh har beskrivit det sade Han att ingen rör den utom de renade. Detta är en beskrivning som gäller dessa mushaf som vi har och de ”renade” gäller dem som har renat sig från otro, från att ha släppt sig, från att ha urinerat och från att ha uträttat sina behov. Detta grundat på bevisens generella innebörd.

Om det som avses i dessa verser är den Skrift som finns hos Allāh den Allsmäktige som ingen utom änglarna kan röra, då är Koranen en del av den och ingen kan röra den utom de som är rena – både invärtes och utvärtes.

Och Allāh den Allsmäktige vet bäst.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1669Comments