Kyssa Koranen

Fråga: Vi ser många kyssa Koranen när de är på väg att läsa den och stryka den över deras ögon och ansikte. Har denna handling någon grund i den islamiska lagen?

Svar: Vi känner inte till någon grund för detta i den rena islamiska lagen.

En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1665Comments