Nedfallan efter att ha nämnt Allāhs namn

Fråga: Får jag nedfalla ett visst antal gånger efter att ha nämnt Allāhs namn?

Svar: Vi känner inte till några bevis för detta från Allāhs skrift eller från profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah som bevisar att det är tillåtet att göra så. Detta har heller inte nått oss att följeslagarna gjorde så. Det har dock rapporterats att Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som påbörjar något i denna vår fråga [religionen] som inte kommer från den, kommer att få det avvisat.” [Muslim 1718]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1505Comments