Skaka hand efter bönen

Fråga: Vilket är utlåtandet om att skaka hand direkt efter bönen, är det en innovation eller sunnah? Vilka bevis finns för detta utlåtande?

Svar: Vi känner inte till någon grund för detta, att man ständigt skakar hand efter den obligatoriska bönen. Det är en innovation. Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som påbörjar något i denna vår fråga [religionen] som inte kommer från den, kommer att få det avvisat.” [Muslim 1718] I en annan återberättelse säger han: ”Den som påbörjar något i denna vår fråga [religionen] som inte kommer från den, kommer att få det avvisat.” [al-Bukhārī 2697 och Muslim 1718]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1476Comments