Dagar som det är förbjudet att fasta

Fråga: Vilka är de dagar som det är ogillat att fasta?

Svar: De dagar som det är förbjudet att fasta är fredagar. Det är inte tillåtet att välja ut dem för frivillig fasta då sändebudet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudet det. Likaså lördagar bör inte väljas ut för frivillig fasta. Men om någon fastar fredag och lördag tillsammans med torsdag är det ingen fara då hadīth får Allāhs sändebud – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – uppger detta. Det är även förbjudet att fasta under ‘eidul-fitr. Inte heller under ‘eidul-nahr eller under at-tashrīq bör man fasta då sändebudet – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har förbjudet det. Men när det gäller at-tashrīq har en rapport kommit som bevisar att det är tillåtet att fasta den för att gottgöra sig för vad man skulle ha offrat som hajjul-tamattu’ och hajjul-qirān om man inte har kunnat göra det. Detta grundas på vad som har återgivits från ‘A’ishah och Ibn 'Umar i al-Bukhārī. De har båda sagt: ”Det var inte tillåtet att fasta under at-tashrīq utom för den som inte hade kunna offra.” [al-Bukhārī 1997 och 1998] När det gäller de dagar som fastas frivilligt eller av andra anledningar, då är det inte tillåtet precis [som det inte är tillåtet] under ‘eid. Likaså är det inte tillåtet att fasta den 30:e sha'ban om man inte har kunnat bekräfta att nymånen har siktats för sannerligen är det en tveksamhetens dag. Det är inte tillåtet att fasta den enligt den mest korrekta åsikten av de båda åsikterna som de lärde har. På grund av de ahādīth som bevisar att det är förbjudet spelar det ingen roll om det är klart eller molnigt.

Och Allāh är Givaren av framgång.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1421Comments