al-Imsak – en tidpunkt som påstås inträffa tio minuter innan gryningsbönen

Fråga: I vissa kalendrar har vi sett att under ramadan finns det en sektion som kallas för al-imsak. Den är placerad omkring tio till femton minuter innan gryningsbönen. Finns någon grund för detta i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah eller är det en innovation? Lämna ett rättsligt utlåtande. Må Allāh belöna er med det goda.

Svar: Detta är en sorts innovation som det inte finns någon grund för i profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah. Profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah motsäger sig detta därför att Allāh säger i Sin skrift: ”Och ni får äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker.” [Koranen 2:187] Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har också sagt: ”Bilal gör böneutropet under natten, så ät och drick tills ni hör Ibn Umm Maktums böneutrop. Han ropar inte ut förrän gryningsbönen börjar.” [al-Bukhārī 1918 och Muslim 1092]

Denna imsak [tiden för att sluta att äta och dricka] vilken somliga har inrättat är ett tillägg till vad Allāh den Allsmäktige har påbjudit. Därmed är den ogiltig och den är något överdrivet. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sade: ”Förgjord är den som befattar sig med extremism, förgjord är den som befattar sig med extremism, förgjord är den som befattar sig med extremism.” [Muslim 2670]


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1265Comments