Avliden person som angrips av djur – om han utsätts för straffet i graven

Fråga: Om en avliden inte begravs och vilda djur ger sig på kroppen – utsätts denne då för straffet i graven?

Svar: Ja, straffet i graven kommer att drabba själen. Kroppen är ju borta, har blivit förstörd och finns inte längre. Även om detta är en fråga som rör det som är dolt för människor kan jag inte vara säker på om inte också kroppen drabbas av detta straff, trots att den har bränts och är borta. Detta beror på att vi inte kan jämföra vårt jordeliv med hur det kommer att vara i det Nästkommande.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1092Comments