Lā ilāha illAllāh och hur alla former av tawhīd inkluderas däri

Fråga: På vilket sätt täcker vittnesmålet Lā ilāha illAllāh alla former av tawhīd?

Svar: Det inkluderar alla former av tawhīd, antingen underförstått eller som ett öppet krav. När någon säger: ”Jag vittnar om att ingen är värdig att dyrkas utom Allāh” slår det ju en direkt att det som avses är att man bekräftar Allāhs ensamrätt att dyrkas. Tawhīd al-uluhiyyah kallas detta för och här underförstås [även] tawhīd ar-rububiyyah. Detta beror på att den som enbart dyrkar Allāh inte skulle göra det om denne inte bekräftar Hans enhet i frågan om herrskap. På samma sätt underförstås här tawhīd al-asmā’ was-sifāt’. Man dyrkar ju inte någon utom Den som man vet har rätten att dyrkas på grund av de namn och egenskaper som tillhör Honom [objektet som dyrkas]. Abraham sade till sin fader:

”Fader! Varför tillber du [stenar] som varken kan höra eller se och som är dig till ingen nytta?” [Koranen 19:42]

Bekräftar man Allāhs ensamrätt att dyrkas underförstås även tawhīd ar-rububiyyah och tawhīd al-asmā’ was-sifāt’.


En utskrift från al-Ibadah.com:
http://al-ibadah.com/admin/index.php?article=1074Comments