بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Gick in ihrām för ‘umrah men avbröt sedan sin ihrām

Fråga: Min familj och jag kom överens om att ge oss av på ‘umrah och under dagen som vi bestämde oss för det trädde jag in ihrām för ‘umrah. De ändrade sig dock och bytte datum till en senare en annan dag. Därför trädde jag ur min ihrām. Har jag syndat då?

Svar: Om du avsåg att träda in i ihrām för ‘umrah, då får du inte ändra dig och du måste fullfölja den, precis som när det gäller vallfärden. Anledningen är att Allāh har sagt: ”Och fullgör vallfärden, såväl den större som den mindre, till Guds ära.” [Koranen 2:196]

Detta är en fråga som det finns konsensus om bland dem lärde. Därför var det i den omnämnda situationen obligatoriskt för dig att ta på dina kläder för ihrām och bege dig till Mecka. Du måste utföra tawāf och sa’ī samt raka ditt huvud eller klippa ditt hår. Med detta kommer din ‘umrah att vara fullständig och inget annat krävs av dig med tanke på att du använde parfym, bar kläder med sömmar, täckte huvudet och liknande saker [om du var okunnig]. Men om du kände till de islamiska reglerna, vilka är att du inte får träda ur din ihrām efter att ha trätt in i ‘umrah förrän du utfört den, men du inte brydde dig så mycket om detta, då måste du antingen ge sex personer mat, slakta ett får eller fasta tre dagar. Anledningen är att du täckte huvudet, bar kläder med sömmar, använde parfym eller liknande saker som att du klippte naglarna och rakade huvudet. Var och en av dessa saker kräver en oberoende försoning, vilken är en av de tre nämnda sakerna. Detta måste göras direkt i Helgedomen i Mecka, utom för fastan då den kan göras på andra platser. Det är tillåtet att ge de fattiga mat vid Helgedomen. Var och en skall ges en halv sa' av landets mat, som torkade dadlar eller något annat. På samma sätt är slakten för de fattiga vid Helgedomen [köttet går till dem]. Om du har haft intim samvaro med din fru är denna ‘umrah fördärvad men du måste fullfölja den, och sedan göra om den igen från platsen för din första ihrām. Du måste även slakta ett djur; vilket är ett får som är ett år gammalt eller en två år gammal get. Djuret skall slaktas i Mecka för de fattiga. Det är även tillräckligt att slakta en sjundedel av en kamel eller en sjundedel av en ko.

Tillsammans med detta måste du ångra dig inför Allāh för din slapphet i fråga om denna stora ritual.

Må Allāh hjälpa dig och oss till att ångra oss uppriktigt och må Han skydda dig, oss och alla muslimer från djävulens sporrningar.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 23 s. ISBN saknas