بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Kvinnor som bär sockar under ihrām

Fråga: Jag bär svarta sockar i ihrām för att mina fötter skall vara täckta. Jag utför tawāf och ber i dem. Det har sagts till mig att detta gör min ihrām ogiltig och att jag behöver slakta ett djur. Jag hoppas att ni kan ge mig ett givande svar om att bära sockar i ihrām, under tawāf och i bönen. Må Allāh belöna er med gott.

Svar: Detta är en god handling som du tackas för då de täcker din awrah och de håller onda ingivelser borta. Den som har sagt att du då måste slakta ett djur har misstagit sig. Det enda som en kvinna inte får bära i ihrām är handskar. Sockar finns det inget fel i. Hon måste göra det under bönen och tawāf. Det är inte fel att hon är försiktig med detta genom att bära ett extra långt klädesplagg som täcker hennes fötter under tawāf och i bönen. Det är heller inte ett villkor att sockarna är svarta. Det är inte fel att bära sockar som har en annan färg än svart, om sockarna täcker fötterna.

Må Allāh hjälpa alla med att uppnå sanningen. Sannerligen är Han den som hör allt och som svarar på åkallan.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 131 s. ISBN saknas