بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Övre klädesplagget [rida’] för ihrām och hur det skall bäras

Fråga: Är det bättre för en muhrim att täcka de båda axlarna eller bör han avtäcka en av dem under ihrām?

Svar: Det som är sunnah för en muhrim är att han placerar rida’ över båda hans axlar och dess slut vid bröstet. Detta är sunnah och det är vad profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – gjorde. Om denne vill utföra tawāful-qudum då gör denne al-idhtiba'. Detta sker genom att han placerar mitten av hans rida’ under hans höger armhåla och dess hörn över den vänstra axeln. På detta sätt avtäcker han sin högra axel. Detta gäller enbart tawāf då man anländer, alltså när man kommer till Mecka för vallfärden eller ‘umrah första gången.

När han sedan avslutar tawāf justerar han sin rida’ och placerar den över båda axlarna och ber två bönecykler för tawāf. Den som ständigt håller en axel avtäckt motsäger sig profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sunnah och det är som att låta båda axlarna vara avtäckta. Det som är sunnah är att endast täcka båda med rida’ under ihrām.

Om någon tar av rida’ och inte täcker sina axlar medan denne sitter och äter eller samtalar med sina bröder, då är det inget fel med det. Men det som är sunnah är att bära sin rida’ över båda axlarna och att dess slut bör vara vid bröstet.


Läs mer:

  • Författare:

    Ibn 'Abdullah Ibn Baz
  • Källa:

    Muhammad bin 'Abdul-'Aziz al-Musnad (1422), Fatawa Islamiyah. Volym 4. Libanon: Maktaba Dar us-Salam. 127 s. ISBN saknas