بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Att visa sig duktig

Fråga: Finns det någon chans att få välsignelser ifrån en handling förstörd av riyā om någon ändrar sin avsikt för att göra Allāh nöjd efter att tanken om riyā redan har dykt upp? Jag avslutar exempelvis min koranrecitation och tankar om riyā dyker upp. Om jag omedelbart kämpar mot dessa tankar genom att tänka på Allāh, kan jag då fortfarande få välsignelser för min recitation eller är den totalt förstörd med anledning av riyā om handlingen redan är över och tanken om riyā kom först efteråt?

Svar: Att visa sig duktig för att andra skall se en kan påverka dyrkan på tre sätt:

 1. När det grundläggande motivet för dyrkan är att man skall ses av andra, likt någon som står och ber för att andra skall se och prisa bönen. Detta gör dyrkan ogiltig.
 2. När det är något som utvecklas under dyrkan; om den troende initialt har en uppriktig avsikt mot Allāh och iden om att visa sig duktig inför andra sedan utvecklas när denne utför handlingen. I detta fall är ett av dessa båda scenarion tillämpbara:

  [*] Det finns ingen sammankoppling mellan den första delen av dyrkan och den sista, då är den första delen giltig och den sista ogiltig. Ett exempel är om en man har 100 riyal som denne vill ge till välgörande ändamål. Denne ger då 50 av dess på ett uppriktigt sätt. Sedan dyker tanken om att visa sig duktig inför andra upp beträffande de sista 50. De första 50 var en god och accepterad välgörenhetshandling men de sista 50 var ogiltiga därför att uppriktigheten blandades med en vilja att visa sig duktig.

  [**] Den första delen av handlingen hänger samman med den sista. I detta fall är två scenarion tillämpbara: [a] Denne gör sig av med iden om att visa sig duktig inför andra och ger sig inte in i den. I stället vänder denne sig bort ifrån den och hatar den. Detta påverkar honom då inte. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har ju sagt: ”Allāh har förlåtet mitt samfund för vad som korsar deras sinnen, så länge de inte handlar enligt det eller talar om det.” [b] När denne handlar enligt iden om att visa sig duktig inför andra utan att skaka av sig den. I detta fall har hela dyrkan gått om intet då den första delen hänger samman med den sista. Börjar denne exempelvis bönen med en uppriktig avsikt mot Allāh och tanken om att visa sig duktig inför andra sedan utvecklas under den andra bönecykeln, då har hela bönen blivit ogiltig då den första delen hänger samman med den andra.
 3. Tanken om att visa sig duktig utvecklas när dyrkan är över. Detta påverkar eller ogiltiggör den inte då handlingen var korrekt utförd. Det är inte att visa sig duktig om någon känner sig glad över att folk fick reda på om dennes dyrkan. Detta utvecklas ju när handlingen har slutförts. Det är inte att visa sig duktig om någon känner sig glad med anledning av att ha utfört en dyrkan. Detta är ett tecken på tro. Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har sagt: ”Den som känner sig glad med anledning av sina goda handlingar och ledsen över sin dåliga, det är en troende.” Profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – har tillfrågats om detta och han sade: ”Detta är det första glada budskapet för den troende.”

Läs mer:

 • Författare:

  Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
 • Källa:

  Majmū’ Fatāwa al-shaykh Ibn ‘Uthaymīn, 2/29, 30