بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Se Allāh – hur salaf såg på detta

Fråga: Ansåg salaf – må Allāh vara nöjda med dem – att man kan se Allāh? Vilket är utlåtandet om den som påstår att det mänskliga ögat Allāh inte kan uppfatta Allāh?

Svar: Allāh den Allsmäktige säger i den ädla Koranen när Han nämner återuppståndelsen:

”Den Dagen skall [några] ansikten lysas upp av glädje.” [Koranen 75:22]

Han har tillskrivet seendet till ansikten och den del av ansiktet som ser är ögat. I versen finns bevis för att ögat uppfattar Allāh den Härlige, den Upphöjde. Men när vi ser Allāh betyder det inte att vi omfattar Honom. Allāh den Upphöjde säger ju:

”Han vet allt vad [människor] kan veta och allt som är dolt för dem, men de kan inte nå Honom med [sin] kunskap.” [Koranen 20:110]

Vi kan då inte omfatta Honom med vår kunskap, och att omfatta med kunskap är vidare och mer omfattande än att omfatta med synen. Beviset för detta finns i Allāhs den Upphöjdes ord:

”Människans öga ser Honom inte, men Han ser allt vad ett människoöga kan se. Han är den Outgrundlige som genomskådar allt och som är underättad om allt.” [Koranen 6:103]

Även om synen kan uppfatta Honom kan den inte förstå Honom. Allāh den Allsmäktige ses i verkligheten av ögat men det går inte att förstå Honom genom denna syn. Detta beror på att Han den Allsmäktige är för väldig för att förstås genom den.

Detta är salafs tro och de anser att den största välsignelsen som människan har skänkts är att få betrakta Allāhs den Allsmäktiges anlete. Därför var en av profetens – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – åkallan: ”Jag ber dig om njutningen i att [få] betrakta Ditt anlete.” [an-Nasā’i 1304 och Ahmad 5:191] Han sade: ”Njutningen i att [få] betrakta.” I detta finns en stor njutning som ingen kan uppnå utom dem som uppnår den genom Allāhs välsignelse och gåva. Och jag ber Allāh den Upphöjde att göra oss till dem. På detta sätt har salaf – må Allāh vara nöjda med dem – förstått denna syn.

Den som påstår att Allāh inte uppfattas genom det mänskliga ögat och att ar-ru'yah betyder fullständig och perfekt visshet har en felaktig åsikt. Denna åsikt motsäger sig bevis och fakta, därför att fullständig och perfekt visshet finns även i denna värld. För att förklara ihsan har profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sagt:

”Ihsan är att dyrka Allāh som om du ser Honom för även om du inte ser Honom så ser Han sannerligen dig.” [Muslim 9]

Att dyrka Allāh som om man ser Honom är fullständig och perfekt visshet. Därför är påståendet att denna ru'yah betyder fullständig och perfekt visshet, för att den som är absolut säker på någonting är likt den som ser något med sina egna ögon, ett falskt påstående och det ett fördärv av bevisen. Ett sådant påstående är inte ta’wil utan det är en falsk förvridning. Den som har sagt så måste avvisas.

Och Allāh är den vars hjälp vi söker.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 145 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8