بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Tror att Allāhs egenskaper är likt något skapats egenskaper

Fråga: Vilket är utlåtandet om någon som tror att Skaparens egenskaper är likadana som de skapade varelsernas egenskaper?

Svar: Den som tror att Skaparens egenskaper är likadana som de skapade varelsernas är vilse. Skaparens egenskaper liknar ju inte de skapade varelsernas. Detta enligt bevis från Koranen i vilken Allāh den Upphöjde säger:

”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.” [Koranen 39:67]

Att två saker har samma namn eller egenskaper medför inte nödvändigtvis att de är lika i verkligheten. Detta är en välkänd regel. Har inte en människa ett ansikte? Har inte en kamel ett ansikte? Dessa båda [ansikten] är lika till namnet men de är inte lika i verkligheten. En kamel har en hand [framfot] och fluga har en hand men är de båda lika? Svaret är nej. Så varför säger du då inte: ”Allāh den Allsmäktige har ett ansikte med det liknar inte något skapats ansikte, och Allāh har en hand men den liknar inte det skapades händer?” Allāh den Upphöjde säger:

”De underskattar sannerligen Gud [som jämför Honom med bilder huggna i sten]! På Uppståndelsens dag skall jorden vara [som] en nypa [grus] för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.” [Koranen 39:67]

”Den Dagen skall Vi rulla ihop himlen som en fullskriven pergamentrulle. Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall Vi förnya den – för detta löfte borgar Vi och Vi har makt att göra det!” [Koranen 21:104]

Finns det en hand som tillhör något skapat som liknar denna hand? Nej. Då måste vi känna att Skaparen inte liknar det skapade, varken i Hans själv eller i Hans egenskaper:

”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [- han och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” [Koranen 42:11]

Därför är det aldrig tillåtet att försöka föreställa sig hur någon av Allāhs egenskaper är beskaffade och det är heller inte tillåtet att tro att Allāhs egenskaper liknar de skapade varelsernas egenskaper.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 141 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8