بسم الله الرحمن الرحيم
I Allāhs den Barmhärtiges den Nåderikes namn

Allāhs tillåtelse – vad som bör och vad som inte bör länkas till den

Fråga: Vad behöver kopplas till Allāhs tillåtelse och vad behöver inte kopplas till den?

Svar: Det är att föredra att koppla allt till Allāhs tillåtelse i enlighet med Hans den Upphöjdes ord:

”Säg aldrig under några omständigheter: ’Detta skall jag göra i morgon utan [att lägga till:] ’om Allāh vill’. Och skulle du glömma [men senare påminna dig] detta, vänd dig då till din Herre och säg: ’Jag hoppas att min Herre skall leda mig närmare den rätta vägen än [jag nu var].” [Koranen 18:23-24]

Något i det förflutna bör det inte kopplas till Allāhs tillåtelse utom om det som avses är att uttrycka hopp.

Säger någon till dig: ”Ramadan började under söndagsnatten”, då kräver detta inte att vi säger ”om Allāh vill”. Det är ju något som har inträffat och som är känt. Säger någon till dig: ”Jag har tagit på mig mina klädesplagg, om Allāh vill” och denne bär dem, då är det inte passande att koppla detta till Allāhs vilja. Detta är ju något som redan har inträffat. Men om denne avsåg att påklädningen skedde genom Allāhs tillåtelse finns det ingen invändan mot detta [att säga ”om Allāh vill”]. Säger någon: ”Jag har bett, om Allāh vill” och avsåg handlingen, som var att be, är det inte passande eftersom denne redan har bett. Men om denne avsåg: ”om Allāh vill är bönen accepterad”, då är det rätt. Han vet ju inte om hans bön accepteras.


Läs mer:

  • Författare:

    Muhammad bin Salih al-'Uthaymin
  • Källa:

    Fahd bin Nasir bin Ibrahim as-Sulaiman(1424), Fatawa Arkanul-Islam. Volym 1. Libanon: Makbtaba Dar us-Salam. 133 s. ISBN 9960-892-66-2

    Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8